Dyskryminacja często wspominana jest w kontekście stereotypów. Jak łączą się te dwa pojęcia? Czy stereotypy wpływają na dyskryminację?

Definicja dyskryminacji

Dyskryminacja defininiowana się jako sytuację w której dana osoba jest traktowana mniej korzystnie ze względu na:

 • Rasę
 • Płeć
 • Religię lub wyznanie
 • Poglądy
 • Niepełnosprawność lub chorobę
 • Wiek
 • Orientację seksualną
 • Narodowość lub pochodzenie etniczne

Jak przejawia się dyskryminacja?

Dyskryminacja najczęściej objawia się w konkretnych zrachowaniach. Osoba dyskryminowana jest traktowana w inny sposób – najczęściej gorszy – niż inne osoby w podobnej sytuacji. Dyskryminacja jednak nie odbija się jedynie na pojedynczych osobach. Dyskryminowane mogą być całe grupy posiadających określoną cechę.

Z dyskryminacją możemy spotkać się w wielu miejscach. Często dzieje się to w szkole lub pracy. Przykładem może być niechęć pracodawców do zatrudniania młodych kobiet, gdyż mogą szybko zajść w ciążę. Z dyskryminacją można jednak spotkać się nawet w miejscach publicznych, np. w sklepach osoby pochodzenia romskiego są od razu podejrzewane o kradzież i zakupy robią pod czujnym okiem personelu.

Dyskryminacja może przejawiać się na wiele sposobów. Może to być zabranianie lub nakazywanie pewnych czynności, odmowa udziału w wydarzeniach, czy określone postępowanie wobec dyskryminowanej grupy. Pojawiają się też zachowania, które może wydawać się bardziej niewinne, jednak jest równie krzywdzące – pewne opinie i formułowanie zdań, ale także żarty i gesty, które mogą być postrzegane jako obraźliwe.

Dyskryminacja często łaczy się z wykluczeniem

Jak stereotypy wpływają na dyskryminację?

Dyskryminacja często wynika ze stereotypów. Stereotypy to bowiem pewne przekonania na temat grup ludzi. Stereotypy przypisują ludziom pewne niezmienne cechy, np. kobiety są wrażliwe, a mężczyźni nieczuli. Ze stereotypami wiążą się pewne sądy, czyli uprzedzenia. Z uprzedzeń i stereotypów rodzą się konkretne zachowania, które częsta wykluczają całe grupy z pewnych aktywności.

One Reply to “Co to jest dyskryminacja? Jak łączy się ze stereotypami?”

 • Wojciech
  Wojciech

  Nie życzę nikomu żeby był dyskryminowany, pewne rzeczy po prostu nie przestoją.

Komentowanie wyłączone.