stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Neuronauka uprzedzeń i stereotypów

neuronauka

Pomimo globalnego wzrostu różnorodności uprzedzenia społeczne nadal podsycają konflikty międzygrupowe, dysproporcje i dyskryminację. Co więcej, w miarę jak normy stały się bardziej egalitarne, wydaje się, że uprzedzenia „zeszły do ​​podziemia”. Zaczęły funkcjonować potajemnie i często nieświadomie, tak że trudno je wykryć i kontrolować.

Neuronauka a uprzedzenia

Uprzedzenia są podstawowym elementem ludzkiego zachowania społecznego, który reprezentuje złożoną zależność między procesami neuronalnymi a czynnikami sytuacyjnymi. W związku z tym, domena uprzedzeń międzygrupowych, obejmująca uprzedzenia, stereotypy i procesy samoregulacji, jakie często wywołują, oferuje szczególnie bogaty kontekst do badania procesów neuronalnych. Są to neuronowe procesy funkcjonujące w celu kierowania złożonymi zachowaniami społecznymi.

Procesy społeczno-poznawcze zaangażowane w uprzedzenia, stereotypy i regulację reakcji międzygrupowych angażują różne zestawy struktur neuronowych. Struktury te wydają się składać z oddzielnych sieci funkcjonalnych.

Uprzedzenie to ocena lub reakcja emocjonalna wobec grupy społecznej oparta na uprzedzeniach. Reakcje z uprzedzeniami wahają się od szybkiego wykrywania zagrożenia lub koalicji po celowe oceny i dehumanizację. Są to procesy, które są najbardziej bezpośrednio wspierane przez ciało migdałowate, oczodołową korę czołową, wyspę, prążkowie i przyśrodkową korę przedczołową.

Neuronauka a stereotypy

Stereotypy reprezentują poznawczy komponent uprzedzeń międzygrupowych — atrybuty pojęciowe związane z określoną grupą społeczną. Stereotypowanie obejmuje kodowanie pojęć grupowych i ich wpływ na cele społeczne, zachowanie i tworzenie wrażenia. Procesy te opierają się głównie na przednim płacie skroniowym oraz przyśrodkowej i grzbietowo-bocznej korze przedczołowej.

Wyrażanie uprzedzeń i stereotypów jest często regulowane na podstawie osobistych przekonań i norm społecznych. Ten proces regulacyjny obejmuje struktury nerwowe, które są zazwyczaj rekrutowane do kontroli poznawczej, takie jak boczna kora przedczołowa. Ponadto, obejmuje też struktury wspierające mentalizację i przyjmowanie perspektywy, takie jak przedni środkowa kora przedczołowa.

Położona na styku nauk przyrodniczych i społecznych neuronauka uprzedzeń oferuje unikalny kontekst do zrozumienia złożonych zachowań społecznych i możliwość zastosowania postępów neuronaukowych w problemach społecznych.

Neuronaukowcy niedawno zaczęli badać neuronalne podstawy uprzedzeń i stereotypów, aby zidentyfikować procesy, dzięki którym te uprzedzenia powstają, wpływają na zachowanie i są regulowane. Ma to na celu wyjaśnienie podstawowych mechanizmów mózgu społecznego, jednocześnie pogłębiając naszą wiedzę na temat uprzedzeń międzygrupowych w zachowaniach społecznych.

Pokrewny temat porusza również artykuł na stronie https://bieszczadzkakartaturysty.pl.