stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Różnica między uprzedzeniami a dyskryminacją

dyskryminacja-uprzedzenia

Zarówno uprzedzenia, jak i dyskryminacja wiążą się z niesprawiedliwym traktowaniem drugiej osoby. Tylko, czy dostrzegasz różnicę między znaczeniem tych terminów? Poniżej wyjaśniamy, czym różnią się uprzedzenia i dyskryminacja oraz jak zrozumienie tych różnic może wpłynąć na naszą korzyść.

Pojęcie uprzedzenia i dyskryminacji

W odniesieniu do idei równego traktowania ludzi uprzedzenia i dyskryminacja oddają negatywny wydźwięk. Obydwa te pojęcia dotyczą postawy uprzedzeń wobec grupy ludzi. Jednak istnieje między tymi słowami pewna różnica.

Uprzedzenie jest z góry przyjętą opinią opartą na wcześniejszych przekonaniach, a nie na faktach. Istnieje tylko w naszej głowie. Dyskryminacja to sposób, w jaki ktoś stosuje swoje uprzedzenia wobec grupy ludzi. Bycie uprzedzonym nie jest przestępstwem. Jednakże działanie na jego podstawie poprzez dyskryminację pewnej klasy ludzi jest nielegalne.

Dyskryminacja może być również synonimem rozeznawania. Na przykład krytyk kulinarny może mieć dyskryminujący gust w stosunku do wina. Aczkolwiek w kontekście społeczeństwa i uprzedzeń dyskryminacja opisuje, w jaki sposób dana osoba oddziela inne grupy ludzi na podstawie własnych uprzedzeń.

Co to jest uprzedzenie?

Osoba z uprzedzeniami to osoba opierająca się na stereotypach. Kiedy spotyka kogoś z innego środowiska, zakłada, że już wszystko o nim wie. Tylko faktem jest to, że uprzedzenia zmieniają postrzeganie takiej osoby i uniemożliwiają jej dalszy rozwój.

Niektóre przykłady uprzedzeń obejmują:

  • Zakładanie, że klient innej rasy nie może pozwolić sobie na zakup drogiego towaru.
  • Zakładanie, że w porównaniu do mężczyzny kobieta nie radzi sobie tak dobrze pod presją w stresującej pracy. (Tutaj dowiesz się, jak pogodzić komfort ze stresującą pracą).
  • Zakładanie, że starsza osoba nie rozumie technologii.
  • Zakładanie, że ktoś ma wrogie zamiary, ponieważ wyznaje określoną religię.
  • Zakładanie, że osoba niepełnosprawna nie będzie mogła wykonać danej pracy.

Należy tutaj zaznaczyć, że żadna z tych sytuacji nie jest oparta na dowodach. Nasze wcześniejsze doświadczenia, oczekiwania społeczne i sytuacje życiowe tworzą w nas uprzedzenia, o których możemy nawet nie wiedzieć. Z tego względu ważne jest, aby rozpoznawać własne uprzedzenia w każdej sytuacji.

Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja ma miejsce, gdy dana osoba pozwala, aby uprzedzenia wpłynęły na jej zachowanie. Dyskryminacja klas chronionych jest w większości przypadków nielegalna, ponieważ może naruszać prawa obywatelskie danej osoby. Oto kilka przykładów dyskryminacji opartych na powyższych przykładach uprzedzeń:

  • Proszenie klienta innej rasy o opuszczenie sklepu, poprzez zakładanie, że nie stać go na zakup towaru.
  • Promowanie mężczyzny zamiast kobiety, poprzez zakładanie, że mężczyzna lepiej poradzi sobie w stresującej pracy.
  • Pominięcie starszego pracownika podczas wysyłania grupowego maila, poprzez zakładanie, że starsze osoby nie radzą sobie z technologią.
  • Odmowa przyjęcia do pracy ze względu na uprzedzenia, jakie przejawiasz w stosunku do jej religii.
  • Zrezygnowanie z przyjęcia do pracy wykwalifikowanej osoby niepełnosprawnej i zamiast tego, wybranie na pracownika zdrowej osoby o niższych kwalifikacjach.

Prawa obywatelskie

Uprzedzenia i dyskryminacja nie mogą istnieć w pojedynkę. Jeśli wykazujesz nastawienie w kierunku uprzedzeń, prawdopodobnie możesz być bardziej podatny na dyskryminowanie osób, które nie są do Ciebie podobne. A to dlatego, że dyskryminacja nie może bez tych uprzedzeń występować.