stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Jakie są rodzaje dyskryminacji?

Dyskryminację stosuje się wobec osób o określonych cechach. Może to być pochodzenie, płeć, ale także inne cechy.

Dyskryminacja ze względu na płeć

To nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn na różnych obszarach. Może to być wyśmiewanie lub deprecjacja. W pracy może to być np. niższa wypłata przy takich samych stanowiskach. Może to być też niedopuszczanie to pewnych stanowisk lub zawodów – ponieważ pracodawca może uważać, że przedstawiciel danej płci nie nadaje się do tego.

Dyskryminacja może przejawiać się także w przemocy rozumianej w szeroki sposób i wykorzystywaniu słabości. Tego rodzaju dyskryminacja może uwidaczniać się też w przestrzeni publicznej.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

To nierówne i niesprawiedliwe zachowanie osób ze względu na ich orientację seksualną. Zarówno tę prawdziwą, jak i domniemaną. To oznacza, że dyskryminacji tego typu mogą doświadczać osoby, które mogą jedynie kojarzyć się z przedstawicielami innej orientacji seksualnej.

Dyskryminacja tego typu może uwidaczniać się w lekceważącym traktowaniu, wyśmiewaniu, a nawet przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie

To gorsze i nierówne traktowanie osoby ze względu na jej pochodzenie – gdy jest obcokrajowcem lub pochodzi z innej grupy etnicznej. Może to być gorszej traktowanie tej osoby w bezpośredni sposób, np. obrażanie, czy niedopuszczanie jej do kreślonych stanowisk w pracy. Dyskryminacja może dotykać także wyższych poziomów, np. przepisów prawnych, które sprawiają, że obcokrajowiec nie może w pełni korzystać ze swoich praw.

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ten rodzaj dyskryminacji może już dotykać osoby 50+, ale przede wszystkim skupia się na seniorach. To gorsze traktowanie osoby tylko ze względu na jej starszy wiek. Może to objawiać się w poprzez wyśmiewanie wieku lub lekceważące traktowanie. Może też objawiać się w wykorzystywaniu sytuacji starszych osób i jej niewiedzy w pewnych obszarach, np. najnowszej techniki.

Dyskryminacja może te ż pojawiać się w pracy, np. niedopuszczanie starszych osób do pewnych obszarów. Osoby starsze miewają też częściej problemy z zatrudnieniem, niż osoby młodsze.

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

To niekorzystne traktowanie osób, które cierpią na niepełnosprawność zarówno ruchową, jak i intelektualną. To nierówne traktowanie osoby niepełnosprawne i tym samym lepsze traktowanie osoby pełnosprawnej, która zajmuje się w podobnej sytuacji.

Dyskryminacja niepełnosprawnej osoby może objawiać się w wyśmiewaniu jej lub wręcz dręczeniu i tym samym wykorzystywaniu faktu, iż nie może się obronić.

Dyskryminacja może też pojawiać się w przestrzeni publicznej, np. w braku dostosowaniu budynków do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.