stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Mikronierówności – na czym polegają?

Mikronierówności mogą prowadzić do wyalienowania

Ze stereotypów mogą wynikać konkretne sposoby myślenia, a za nimi określone działania. W tym mikronierówności. Na czym polegają?

Co to są mikronierówności?

Mikronierówności definiuje się jako drobne, wręcz subtelne zachowania, które mają na celu deprecjonować indywidualną osobę i jej doświadczenie ze względu na którąś z jej cech, czy tożsamość.  Prowadzą one do obniżenia pozycji danej osoby w grupie lub w jakiś sposób wykluczają ją w danej sytuacji.

Jak przejawiają się mikronierówności?

Mikronierówności są bardzo drobnymi zrachowaniami, często trudnymi do wychwycenia. Mogą to być:

  • Gesty – np. gwizdanie na kobietę, by podeszła.
  • Opinie i zdania – np. powiedzenia przy kobietach w pracy, że te nadają się tylko do rodzenia.
  • Żarty – np. powiedzenie przy matce żony żartu o teściowej.

Mikronierówności mogą prowadzić do wyalienowania

Jak mikronierówności wpływają na ludzi?

Tego typu nierówności mogą być krzywdzące dla osób, wobec których są stosowane. Osoba doświadczająca mikronierówności może czuć się w danej sytuacji niepewnie i może przestać wierzyć we własne siły, będzie także obawiała się wyrazić własną opinię. Krzywdząca opinia, czy zachowanie wywołuje także stres i szereg przykrych odczuć, np. smutek, czy złość.

Mikronierówności często są stosowane nieświadomie i nieintencjonalnie. Osoba, która to robi może nawet nie zdawać sobie, że ktoś może odczuwać negatywne emocje, a jego zachowanie jest niestosowne lub wręcz obraźliwe. Wynika to bowiem ze stereotypów, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i nieraz wręcz wrastają w kulturę.

Jak można przeciwdziałać mikronierównościom?

Takie drobne zachowania to część dyskryminacji. Aby przeciwdziałać mikronierównościom należy więc przede wszystkim przeciwdziałać dyskryminacji. Z jednej strony są to działania na poziomie państwa i prawa. Działania te mają doprowadzić do równego traktowania w pracy, w przestrzeni publicznej, edukacji czy służbie zdrowia. Ważne są też działania edukacyjne. To działania, które mają podnieść świadomość tego, czym są nierówności i dyskryminacja. Te działania pokazują też, jak nierówności wpływają na ludzi, czym są i jak ich nie stosować.