stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Stereotypy dotyczące płci

stereotypy

Stereotypy to uogólnione obrazy dotyczące ludzi w społeczeństwie. Natomiast stereotyp płci to z góry przyjęty pomysł, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się cechy i role określone i ograniczone przez ich płeć.

Stereotypy dotyczące płci często przybierają jedną z dwóch form:

Pierwsze założenie zakłada, że wszyscy członkowie kategorii (takiej jak zawód) mają wspólną płeć. Na przykład, że wszyscy dyrektorzy firmy to mężczyźni, a wszystkie sekretarki to kobiety.

Drugie założenie zakłada, że wszyscy członkowie danej płci mają wspólną cechę. Na przykład, że wszystkie kobiety uwielbiają robić zakupy albo że „chłopcy nie płaczą”.

W wielu przypadkach nieświadome stereotypy kulturowe będą wyrażane za pomocą języka, jakiego używamy. A to oznacza, że ​​ludzie używają tych wyrażeń, nawet jeśli nie zgadzają się z tymi założeniami. Powtarzanie tych stereotypów wzmacnia założenia leżące u ich podstaw. Dlatego należy aktywnie unikać stereotypów w języku, jakim się posługujemy.