stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Uprzedzenia mogą powodować depresję na poziomie społecznym, interpersonalnym i intrapersonalnym

depresja

Chociaż depresja i uprzedzenia tradycyjnie należą do różnych dziedzin nauki i leczenia, nowy artykuł sugeruje, że wiele przypadków depresji może być spowodowanych uprzedzeniami ze strony samego siebie lub innej osoby. W artykule opublikowanym we wrześniowym wydaniu Perspectives on Psychological Science, czasopiśmie Association for Psychological Science, William Cox z University of Wisconsin-Madison i współpracownicy twierdzą, że uprzedzenia i depresja są ze sobą fundamentalnie powiązane.

Spojrzenie na depresję oczami Williama Coxa

Rozważmy następujące zdanie: „Naprawdę nienawidzę _____. Nienawidzę sposobu, w jaki _____ wygląda. Nienawidzę sposobu, w jaki _____ mówi.”

Jakie słowa należą do tych pustych miejsc? Na początku wydaje się, że oświadczenie to wyraża uprzedzenia wobec napiętnowanej grupy. Jednakże, tak naprawdę jest to stwierdzenie od pacjentki z depresją, która mówi o sobie: „Naprawdę siebie nienawidzę. Nienawidzę tego, jak wyglądam. Nienawidzę sposobu, w jaki mówię.

Fakt, że stwierdzenie to można było dopełnić na dwa równie wiarygodne sposoby, wskazuje na głęboki związek między uprzedzeniami a depresją. Cox i współpracownicy twierdzą, że rodzaje stereotypów na temat innych, które prowadzą do uprzedzeń, oraz rodzaje schematów dotyczących samego siebie, które prowadzą do depresji, są zasadniczo podobne. Wśród wielu wspólnych cech stereotypy uprzedzeń i schematy depresji zazwyczaj są dobrze przećwiczone, automatyczne i trudne do zmiany.

Cox i współpracownicy proponują zintegrowaną perspektywę uprzedzeń i depresji, która utrzymuje, że stereotypy są aktywowane w „źródle”. A następnie źródło to wyraża uprzedzenia wobec „celu”, powodując, że cel popada w depresję.

Ta depresja spowodowana uprzedzeniami – którą naukowcy nazywają deprejudycją – może wystąpić na wielu poziomach. W klasycznym przypadku uprzedzenia powodują depresję na poziomie społecznym (np. uprzedzenia nazistów powodujące depresję Żydów), ale ten łańcuch przyczynowy może również występować na poziomie interpersonalnym (np. uprzedzenia sprawcy powodujące depresję u samego sprawcy), a nawet intrapersonalnym, w obrębie jednej osoby (np. uprzedzenie mężczyzny do samego siebie powodującego jego depresję).

Depresja i zwalczanie uprzedzeń

Naukowcy twierdzą, że ich teoria koncentruje się na przypadkach depresji, które są napędzane głównie przez negatywne myśli, jaki ludzie mają na swój temat lub jakie mają o nich inni. Dodają też, że nie zajmuje się depresjami spowodowanymi procesami neurochemicznymi, genetycznymi lub zapalnymi. Zrozumienie, że liczne osoby z depresją nie są tylko pogrążone w depresji, ale mogą mieć też wobec siebie uprzedzenia, które powodują ich depresję, ma tutaj potężne teoretyczne implikacje dla leczenia.

Cox i współpracownicy sugerują, że interwencje opracowane i stosowane przez badaczy depresji – takie jak terapia poznawczo-behawioralna i trening uważności – mogą być szczególnie przydatne w zwalczaniu uprzedzeń. Niektóre interwencje opracowane i stosowane przez badaczy uprzedzeń mogą być szczególnie przydatne w leczeniu depresji.

Korzystanie z szerszej perspektywy, aby zobaczyć wspólne procesy związane z depresją i uprzedzeniami, pomoże naukowcom zajmującym się psychologią i klinicystom lepiej zrozumieć te zjawiska i opracować interdyscyplinarne interwencje, które mogą dotyczyć obu problemów.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, zobacz też, w jaki sposób organizm reaguje na depresję.