stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia. Jak je rozpoznawać?

Dyskryminacja może przyjmować różne formy, a w ich ramach mogą być podejmowane różnorodne działania.

Dyskryminacja, choć zakazana prawnie, jest obecna w różnych miejscach – w pracy czy nawet szkołach na różnym szczeblu edukacji. Dyskryminacja może objawiać się na wiele sposobów, w różnorodnych działaniach. Niektóre są wręcz oczywiste – wówczas mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią, wycelowaną w poszczególne osoby i grupy.

Wyróżnia się jednak też dyskryminację pośrednią – ta bywa bowiem mniej oczywista i nie zawsze manifestuje się w określonych działaniach. Zwykle raczej wynika z pewnych regulacji, czy nawet przekonań, np.  pracodawcy. Na czym dokładnie polega zarówno dyskryminacja pośrednia, jak i bezpośrednia?

Dyskryminacja pośrednia

Wynikają najczęściej z kryteriów, np. w prawie czy pracy, które jedynie z pozoru są neutralne. W rzeczywistości jednak sprawiają, że różne grupy społeczne czy inne grupy osób mogą być pokrzywdzone. Powstają bowiem niekorzystne dysproporcje. Mogą one dotyczyć np. warunków zatrudnienia. Jest to dyskryminacja, która dotyczy jedynie grup osób – nie jest wycelowana w jedną, konkretną osobę.

Dyskryminacja pośrednią, zwana również ukrytą, często przybiera na tyle subtelną formę, że jest trudna do udowodnienia. Zwłaszcza w przypadku, gdy osoba lub instytucja ją stosująca może nie zdawać sobie sprawy z problemu. Często bowiem jest stosowana nieświadomie.

Dyskryminacja bezpośrednia

Dyskryminacja bezpośrednia to konkretne działania podejmowane wobec grup osób o podobnych cechach lub wręcz wobec pojedynczych osób. Osoby te są traktowane mniej korzystnie, niż inne osoby, które są w podobnej sytuacji. Może to być np. zwolnienie kobiety, tylko dlatego, że zaszła w ciążę, podczas gdy jej stan nie wpływa na wykonywaną pracę.

Jak walczyć z dyskryminacją?

Niezależnie od rodzaju dyskryminacji, należy na nią zwracać uwagę. Najpierw warto udać się do władz instytucji, np. dyrektora firmy czy szkoły. Jeżeli to nie odniesie skutku, np. niekorzystne działania wciąż będą podejmowane, można zgłosić się do instytucji, które zajmują się dyskryminacją na danym obszarze. Można również zgłosić sprawę do sądu.