stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Rodzaje dyskryminacji w miejscu pracy

dyskryminacja-w-pracy

Nielegalne formy dyskryminacji nadal są dość powszechne w obecnych miejscach pracy. W rzeczywistości niektóre raporty wskazują, że chociaż liczba przypadków nielegalnej dyskryminacji powoli spada, wielu pracowników twierdzi, że nielegalne działania odwetowe drastycznie wzrastają.

Dyskryminacja ze względu na rasę i kolor skóry

Dyskryminacja ze względu na rasę polega na odmawianiu równych szans zatrudnienia dowolnej osobie, ponieważ osoba ta jest określonej rasy lub wykazuje jej cechy charakterystyczne (tekstura włosów, rysy twarzy itp.).

Dyskryminacja ze względu na kolor skóry polega na odmawianiu równych szans zatrudnienia dowolnej osobie ze względu na jej kolor skóry lub cerę. Dyskryminacja rasowa może obejmować też nieprzychylne traktowanie osoby ze względu na jej związek z osobą lub grupą kojarzoną z określoną rasą lub kolorem (małżeństwo, związek partnerski, krewni, dzieci itp.).

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie narodowe

Dyskryminacja ze względu na pochodzenie narodowe polega na odmawianiu równych szans zatrudnienia osobie, która pochodzi z innego kraju. Często brane jest pod uwagę pochodzenie etniczne lub akcent.

Ten typ dyskryminacji może obejmować też niekorzystne traktowanie osoby ze względu na jej związek z osobą lub grupą ogólnie kojarzoną z określonym pochodzeniem narodowym (organizacje obywatelskie, organizacje kulturalne itp.).

Dyskryminacja ze względu na płeć

Ten rodzaj dyskryminacji polega na odmawianiu równych szans zatrudnienia ze względu na płeć danej osoby. Dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje niekorzystne traktowanie takiej osoby z powodu ciąży, stereotypów płci lub braku dostosowania się tej osoby do stereotypów płci.

Dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje również mniej przychylne traktowanie ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową albo postrzeganą orientację seksualną lub tożsamość płciową. Dyskryminacja ze względu na płeć może również obejmować nieprzychylne traktowanie z powodu powiązania tej osoby z osobą lub grupą ogólnie kojarzoną z określoną płcią.

Dyskryminacja ze względu na religię

Dyskryminacja religijna polega na odmawianiu równych szans zatrudnienia ze względu na szczere przekonania religijne, etyczne lub moralne. Pracodawca musi dokonać racjonalnych usprawnień w odniesieniu do przekonań religijnych, chyba że spowodowałoby to dla niego nadmierne trudności.

Dyskryminacja ze względu na religię może również obejmować niekorzystne traktowanie z powodu związku takiej osoby z osobą lub grupą ogólnie związaną z określoną religią (instytucja religijna itp.).

Dyskryminacja na podstawie działań odwetowych

Dyskryminacja na podstawie odwetu polega na podejmowaniu niekorzystnych działań przeciwko osobie, która sprzeciwiła się dyskryminacyjnym praktykom zatrudnienia (np. dyskryminacja rasowa, religijna, płciowa itp.), złożyła skargę albo pomagała w dochodzeniu w sprawie dyskryminacji.

Wszystkie powyższe rodzaje dyskryminacji mogą prowadzić do odmowy zatrudnienia, zwolnienia, braku awansu, nękania lub dyskryminacji osoby ze względu na jakiekolwiek warunki lub przywileje zatrudnienia.

Od momentu pojawienia się na rynku szczepionek na COVID-19, dyskryminowani są również pacjenci w szpitalu, którzy zdecydowali się nie szczepić. Więcej o dyskryminowaniu w szpitalach osób niezaszczepionych można przeczytać pod tym linkiem.