stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Czy można funkcjonować bez stereotypów?

Stereotypy są często wskazywane jako negatywna postawa, której należy się pozbyć… Czy jednak jest to możliwe?

Stereotypy nie są, wbrew pozorom, efektem kultury, lecz ewolucji. Mogą zmieniać się na przestrzeni wieków, jednak zawsze opierają się na pewnym niezmiennym mechanizmie. Wskazują na cechy innych ludzi i grup i pokazują nam, z kim kontakty są groźne lub niekorzystne. To sprawia, że stereotypy mają w naszych umysłach pewne role i spełniają konkretne funkcje.

Stereotyp przyspiesza poznawanie

Kiedy spotykamy nową osobę, staramy się ją poznać najszybciej, jak to jest możliwe. Dzięki temu łatwo możemy rozpoznać, czy dana osoba jest warta naszego zainteresowania, albo czy jest nam przyjazna. Przyporządkowanie danej osoby do pewnej grupy sprawia wrażenie, że lepiej ją znamy i czy dzięki temu chcemy mieć z nią kontakt.

Stereotyp porządkuje rzeczywistość

Nasze umysły próbują uporządkować rzeczywistość i to prowadzi często do sporych uroszczeń. W ten sposób umysł oszczędza energię, którą musiałby spożytkować za każdym razem, by dokładniej rozpoznać sytuację czy osobę. W tej sytuacji stereotyp staje się swego rodzaju szablonem. Tym samym stereotyp ułatwia także funkcjonowanie w świecie.

Stereotyp ułatwia przystosowanie się

W nowej grupie każdy z nas próbuje poznać innych członków. Jest to konieczne, aby przystosować się do nich i również być jej członkiem. By to było możliwe, ważne jest, aby wiedzieć jakie są zasady grupy, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie. Stereotyp, jako pewne uogólnienie, ale też wskaźnik cech grupy ułatwia przystosowanie się. W ten sposób przystosowujemy się do grupy i czujemy się bezpiecznie pośród jej członków.

Czy stereotypów nie można się pozbyć?

Wiedza na temat stereotypów i tego jak działają sprawia, że pozbycie się ich jest łatwiejsze. Warto bowiem wiedzieć, że są one uproszczeniami i nie pasują one do wielu osób. Zawsze poznając kogoś warto patrzeć na nią indywidualnie. Zawsze też warto być możliwie otwartą osobą.