stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Stereotypy od zawsze kształtują naszą rzeczywistość

Łatwo można zauważyć, że na bazie różnych doświadczeń życiowych, poszczególne osoby mogą mieć inny obraz na daną sprawę lub pogląd. Po prostu każdy człowiek posiada nieco inne wyobrażenia na temat otaczającej nas wszystkich rzeczywistości. Z reguły opieramy się na cudzych opiniach oraz osobistych wydarzeniach, które głęboko zakorzeniają się w człowieku.

O stereotypach słów kilka

Z definicji słowo stereotyp wywodzi się od greckiego „stereo” oraz „typos”. To pierwsze oznacza coś stężałego, stanowiącego bryłę. Z kolei to drugie można podpiąć pod obraz lub też odbicie. Według uczonych stereotypy są czymś poniekąd umysłowym obrazem zewnętrznego świata. Po prostu każda osoba posiada swój obraz, który znajduje się w głowie danej osoby.

Podział stereotypów

Współcześni uczeni często dokonują podziału słowa stereotyp na kilka poszczególnych części związanych ze świadomością. Pierwszą z nich jest świadomość częściowo lub całkowicie spójna z faktami. Następnie wyróżnić można tę dotyczącą treści poznawczych na bazie pewnych doświadczeń. Kolejno wyróżnia się sądy wartościujące oraz oceny emocjonalne. Wyróżnia się jeszcze część związaną z impulsami odnoszącymi się do z góry zakorzenionych przekonań. Na końcu jest jeszcze część związana z dyskusyjną trwałością i nieelastycznością.

Dla niektórych osób zapoznanie się z takim szczegółowym podziałem stereotypów może być trochę niezrozumiałe. Jednak nie zmienia to faktu, że ogólne stereotypy bardzo mocno wpływają na nasze życie w każdym aspekcie. Zaleca się więc, aby nie dać się zwodzić ogólnych przekonaniom i zawsze podważać wszelkie stereotypy. Dzięki temu będziemy bardziej świadomi, a także będziemy podejmować decyzję spójne z nami. Po prostu musimy zacząć kształtować rzeczywistość według własnych zasad, a nie odgórnie przyjętych stereotypów.