stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Jak walczyć ze stereotypami? 5 sposobów

Stereotypy często są krzywdzące i to na wielu poziomach. Dlatego konieczna jest walka z nimi. Jak to robić?

Zatrzymanie utrwalania

Stereotypy to utrwalony sposób myślenia przekazywany przez kolejne osoby, a później całe pokolenia. Walka ze stereotypem więc to po prostu przerwanie tego łańcucha. Im więc ej osób nie będzie np. mówić, że kobieta kariera nie jest dla kobiet, tym większa jest możliwość, że kolejne osoby nie będą postrzegać kobiet jako niezdatne do zajmowania wysokich stanowisk.

Poznawanie faktów

Wiedza, informacje i odpowiednia edukacja sprawia, że możemy lepiej walczyć ze stereotypami. Nie jest to jednak tylko wiedza na temat samych stereotypów, czy funkcjonowania społeczeństwa. To przede wszystkim wiedza na temat grup, które są objęte stereotypami. Jeżeli lepiej będziemy znać sposób funkcjonowania rodzin wielodzietnych, tym lepiej będziemy rozumieć matki, które decydują się na czwórkę dzieci i nie będziemy ich postrzegać np. jako patologię.

Poznawanie przedstawicieli grupy dyskryminowanej

Stereotypy pokazują grupę ludzi jako niezmienną i monolityczną całość. Wszyscy są tacy sami. Tymczasem każdy z nas jest inny. Poznanie osoby ze stereotypowej grupy sprawia, że zaczynamy ją, jak i całą grupę postrzegać inaczej – dostrzegamy cechy indywidualne. Dzięki temu możemy przekonać się, że np. dziewczyna w różowych ubraniach jest świetną studentką jednego z kierunków politechnicznych.

Postawienie się w sytuacji kogoś innego

Stereotypy często wiążą się z niesprawiedliwym zachowaniem czy nieuzasadnioną krytyką. Dzieje się tak, ponieważ z góry zakładamy, że ktoś wykonał jakąś czynność, ponieważ należy do określonego grupy. Spróbujmy więc postawić się w sytuacji takiej osoby. Jakbyśmy się czuli i zachowali, gdyby spotkała nas konkretna sytuacja, np. nie otrzymywalibyśmy premii, bo zapewne nasze zarobki są jedynie uzupełnieniem domowego budżetu, a nie jego podstawą.

Zastanowienie się nad swoim zachowaniem

Stereotypy są powielane niemal automatycznie. Skoro wszyscy dookoła mają określoną opinię, to musi być to prawda – nieprawdaż? Dlatego jeżeli wyrazimy opinie na temat osoby ze stereotypowej grupy lub wdrożymy jakieś zachowanie, warto na chwilę się zatrzymać. I zastanowić przy tym, z czego to wynika. Z zachowania osoby z określonej grupy? Jej sposobu bycia? Czy może właśnie naszych własnych przekonań?