stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Stereotypy płciowe – Jakie znamy?

Stereotypy wyróżniają wyraźnie różnorodne grupy ze społeczeństwa i przypisują i różne, stałe cechy. Tak samo jest z kobietami i mężczyznami. Stąd powstają stereotypy płciowe

Stereotypy płciowe –  kobiety

Kobietom przypisuje się takie cechy jak:

 • Wrażliwa i emocjonalna,
 • Delikatna,
 • Dbająca o dom i dzieci,

W stereotypy płciowe wpisywane są też konkretne sądy, np.:

 • Kobiety naturalnie chcą posiadać dzieci – kobieta która nie chce zdecydować się na macierzyństwo postrzegana jest negatywnie.
 • Kobiety posiadające dzieci są mniej dyspozycyjne w pracy.
 • Kobiety nie potrzebują płacy równej mężczyznom – są przecież wspierane finansowo przez męża, partnera lub jest jeszcze na utrzymaniu rodziców.
 • Kobiety, które nie wykazują stereotypowych cech kobiecych lub nie ubierają się w klasycznie kobiecy sposób nazywane są „babochłopami” lub uważa się je za lesbijki.

Stereotypy płciowe – mężczyźni

 • Stanowczy i nieznoszący sprzeciwu,
 • Agresywny,
 • Logiczny,
 • Pozbawiony emocji,
 • Nieopiekuńczy,
 • Uzdolniony technicznie i ścisłowiec,
 • Dbający o utrzymanie rodziny.

Także w przypadku mężczyzn stereotypy sprawiają, że są wyciągane konkretne sądy:

 • Mężczyźni z natury są przywódcami i liderami.
 • Mężczyźni chętnie spędzający czas z rodziną są mniej męski i są gorszymi żywicielami rodziny.
 • Mężczyźni sprzątający w domu czy robiący zakupy są pod pantoflem żony.
 • Mężczyźni, którzy nie są agresywni lub stanowczy postrzegani są jako zniewieściali lub nawet jako geje.
 • Mężczyźni są zbyt beznamiętni i za mało emocjonalni, by dobrze wykonać obowiązki domowe.

Stereotypy płciowe funkcjonują w życiu zawodowym, publicznym i rodzinnym

Dlaczego stereotypy płciowe są szkodliwe?

Stereotypy płciowe mogą być szkodliwe, ponieważ mogą prowadzić do dyskryminacji. Definiuje się je jako wyłączenie lub ograniczenie danej grupy (kobiet lub mężczyzn), które prowadzi do uniemożliwienia korzystania na równi z:

 • Zasobów,
 • Praw człowieka,
 • podstawowych wolności w sferze życia politycznego, obywatelskiego, gospodarczego,
 • społecznego, kulturalnego.

Stereotypy sprawiają, że dana osoba nie jest oceniana indywidualnie. Przykładem może być rozmowa kwalifikacyjna. Kobieta starająca się o pracę informatyka może być oceniana negatywnie jako mniej zdolna, pomimo odpowiedniego wykształcenia. Podobnie może być z mężczyzną, który stara się o pracę w przedszkolu – będzie on oceniany jako nienadający się do pracy z dziećmi.